Έξω πλάγιος σύνδεσμος ποδοκνημικής

Αχίλλειος τένοντας