Μηριαία πρόθεση B2C  
  Στυλεός Μηριαίου με Υδροξυαπατίτη
 
Το επικαλυμένο με υδροξυαπατίτη Stem μηρού B2C είναι κατασκευασμένο για τοποθέτηση χωρίς τσιμέντο:


Την πρωτογενή σταθερότητα εγγυάται:

 • Η ιδανική πλήρωση της μετάφυσης χάρη στο σχήμα κοίλου κώνου.

 • Η στροφική σταθερότητα επιτυγχάνεται μέσω μεγάλων εγκοπών στην πρόσθια και την οπίσθια επιφάνεια.

 • Η εγκοπή στο άκρο του στυλεού αποτρέπει την δημιουργία υπερβολικών πιέσεων.

 • Η απουσία κολλάρου, που αποτρέπει την υπερβολική απόθεση ασβεστίου.

 • Η εγκοπή στο άκρο του στυλεού αποτρέπει την δημιουργία υπερβολικών πιέσεων.

  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Ευθύς Στυλεός.

 • Η γεωμετρία του στυλεού εξασφαλίζει άριστη πρωτογενή σταθερότητα.

 • Η οστεογέννεση στην εγγύς περιοχή εξασφαλίζει την δευτερογενή σταθερότητα.

 • ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

  Οι συνήθεις ενδείξεις της ολικής αρθροπλαστικής ισχίου.