Στυλεός Αναθεώρησης B2C  
  Στυλεός αναθεώρησης με ή χωρίς χρήση τσιμέντου
 
Το B2C Αναθεώρησης ενδείκνειται για την ανακατασκευή του εγγύς άκρου του μηριαίου όταν οι ανατομικές συνθήκες της μετάφυσης δεν είναι κατάληλες για έναν απλό στυλεό. Σε αυτή την περίπτωση, είναι αναγκαίο να βρεθεί υποστήριξη από την διάφυση μέσω ενός μακρύ στυλεού που σταθεροποιείται είτε βιολογικά ή με τη χρήση τσιμέντου.

Η μορφή του στυλεού επιτρέπει την πρωτογενή σταθερότητα

 • Το εγκύς άκρο είναι ίδιο με του απλού B2C : Η μετάφυση έχει σχήμα "ανάποδης πυραμίδας" και πλάγιες πτυχές στην άκρη.

 • Το άκρο είναι επιμηκισμένο με κονικό σχήμα με συνολικό μήκος 200 ή 250 mm.

 • Η άκρη του στυλεού έχει 6 πλευρές που επιτρέπουν την στροφική σταθερότητα.

 • Η εγκοπή στην άκρη του στυλεού που ξεκινάει από την μετάφυση του δίνει ελαστικότητα για να ακολουθήσει την καμπυλότητα του μηριαίου.

 • Το κολάρο επιτρέπει είτε την στήριξη σε προυπάρχουσα ασβεστοποίηση είτε την αποκατάσταση αυτής μέσω οστικών μοσχευμάτων.

 • Η στροφική σταθερότητα του μακρύ στυλεού επιτυγχάνεται μέσω τριών μεθόδων :

  - το κωνικό σχήμα
  - τις 6 πλευρές
  - την ελαστική παραμόρφωση


  Βιοενεργή Επικάλυψη

 • Επικάλυψη του πλήρους μήκους του στυλεού μέσω plasma spray 80‘ με καθαρό υδροξυαπατίτη. Εξ αιτίας των οστεοεπαγωγικών ιδιοτήτων του υδροξυαπατίτη γίνεται μία ανακατασκευή του εγγύς άκρου του μηριαίου οστού και μια μακροχρόνια σταθεροποίηση των προσθέσεων.

  Ο στυλεός αναθεώρησης με υδροξυαπατίτη ενδείκνυται μόνο εάν η πρωτογενής σταθερότητα του δοκιμαστικού stem είναι ικανοποιητική.

 • Εάν δεν είναι δυνατό να επιτευχθέι πρωτογενής σταθερότητα πρέπει να χρησιμποιηθεί ο στυλεός αναθεώρησης χωρίς υδροξυαπατίτη με την χρήση τσιμέντου.

 • ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

  Αναθεώρηση stem μηριαίου.