Κυπέλιο Κοτύλης Αναθεώρησης Espace  
  Επιμήκης κοτύλη αναθεώρησης
 
Η κοτύλη Espace διαφέρει στο σχέδιο και την γεωμετρία από όλα τα συστήματα αναθεωρήσεων που υπάρχουν. Ο σκοπός της είναι η τοποθέτηση χωρίς τσιμέντο και επιτρέπει την αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής του ισχίου με ελάχιστη αφαίρεση οστού. Δύναται επίσης να χρησιμοποιηθεί σε δυσπλαστικές κοτύλες.

Η επέκτασή της έχει τον σκοπό να καλύψει την απώλεια οστού. Έχει μια εγγενή κλήση 45° σε σχέση με τον άξονα του σώματος.
Διαφορετικές προεκτάσεις και γωνίες της κορυφής επιτρέπουν την ιδανική εφαρμογή σε κάθε ανατομική παραμόρφωση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • Ανακατασκευή χωρίς θυσία οστού
  • Ανατομική τοποθέτηση
  • Χωρίς ανάγκη για μοσχεύματα
  • Ιδανική επαφή υγιούς οστού και υδροξυαπατίτη

  • ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

  • Αναθεώρηση τεχνητής κοτύλης λόγω χαλάρωσης
  • Αντικατάσταση τεχνητής κοτύλης σε αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής
  • Κοτυλοπλαστική σε δυσπλασικό ισχίο