ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ACL STUDY GROUP (ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ)    
PCL STUDY GROUP (ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ)    
ISAKOS (ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΣΗΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ)    
ESSKA (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΣΗΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ)    

SOFCOT (ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ)

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ    
EFORT (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ)    
LARS CANADA (ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ LARS - ΚΑΝΑΔΑΣ)    
LARS AUSTRIA (ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ LARS - ΑΥΣΤΡΙΑ)