Αχίλλειος Τένοντας

 

 

 

 

 

AT 60

 

60 fibers - resistance of  2600 Newton

 

 

 

 

Ο σύνδεσμος AT 60 χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση ρήξεων του Αχίλειου τένοντα.Ο σύνδεσμος αυτός αποτελείται από τρία τμήματα:

  • Το εγγύς τμήμα είναι φαρδύ και αντιστοιχεί στο εγγύς τμήμα του ρηχθέντος τένοντα,

  • Το μεσαίο τμήμα έχει ανοιχτές, παράλληλες ίνες και αντιστοιχεί στην περιοχή της ρήξεως,

  • Το περιφερικό τμημα είναι κυλινδρικό με διάμετρο 5.5 mm, και αντιστοιχεί στο περιφερικό τμήμα του ρηχθέντος τένοντα.

Το φαρδύ τμήμα καθηλώνεται με ράμματα στο εγγύς τμήμα του τένοντα και το κυλινδρικό τμήμα καθηλώνεται με βίδα σε οστική σήραγγα στη φτέρνα.