Έξω πλάγιος σύνδεσμος Ποδοκνημικής

 

 

 

 

LLE A 44

 

44 fibers - resistance of  2000 Newton

 

 

 

 

 

Ο σύνδεσμος LLE A 44 είναι ένας ειδικά κατασκευασμένος σύνδεσμος σχήματος Y για ανακατασκευή του έξω πλαγίου συνδέσμου της ποδοκνημικής άρθρωσης. Το κεντρικό τμήμα του συνδέσμου καθηλώνεται σε οστική σήραγγα στην περόνη. Τα άλλα τμήματα καθηλώνονται σε δύο οστικές σήραγγες στην έξω πλευρά της φτέρνας.