Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος

 

Υπάρχουν 10 τύποι συνδέσμων Πρόσθιου Χιαστού οι οποίοι χρησιμοποιούνται ανάλογα με τον σωματότυπο του ασθενούς και το υπολειμματικό κολόβωμα του ρηχθέντος συνδέσμου.

  • AC 60 L - AC 60 R

  • AC 80 L - AC 80 R

  • AC 100 2B L - AC 100 2B R

  • AC 120 2B L - AC 120 2B R

  • AC 160 2B L - AC 160 2B R

 

 

 

 

 

AC 60:    60 fibers - resistance of  2600 Newton

AC 80:    80 fibers - resistance of  3700 Newton

AC 100: 100 fibers - resistance of  4700 Newton

AC 120: 120 fibers - resistance of  5000 Newton

AC 160: 160 fibers - resistance of 6000 Newton

 

 

 

 

 

 

 

Κάθε σύνδεσμος έχει διαφορετικό αριθμό ινών, που επηρεάζει την αντοχή του. Η επιλογή του συνδέσμου εξαρτάται από τον σωματότυπο του ασθενούς, το βάρος του, την ποιότητα του οστού, το μέγεθος της άρθρωσης, το είδος της ανεπάρκειας (Ρήξη ή πλαστική παραμόρφωση) και το υπολειμματικό κολόβωμα του συνδέσμου.  Οι ελεύθερες ενδοαρθρικές ίνες είναι προσανατολισμένες σε δύο δέσμες δεξιόστροφες ή αριστερόστροφες για δεξί ή αριστερό γόνατο, προσομοιάζοντας τις ίνες του φυσιολογικού χιαστού. Η μοναδική αυτή κατασκευή ελλατώνει την κόπωση του συνδέσμου στις στροφικές κινήσεις κατά την διάρκεια κάμψης-έκτασης του γόνατος και επιτρέπει τον σωστό προσανατολισμό της ινοβλαστικής αναγέννησης.