Έσω Πλάγιος Σύνδεσμος

 

 

 

 

 

MCL 32

 

32 fibers - resistance of   1600 Newton

 

 

 

 

 

Ο έσω-πλάγιος σύνδεσμος αποτελείται από τρία διαφορετικά τμήματα:

  • Το περιφερικό τμήμα, φαρδύ και εξαιρετικά πορώδες για την κνημιαία καθήλωση,

  • Το κεντρικό τμήμα, κατασκευασμένο από ελεύθερες ίνες που επιτρέπουν την γρήγορη διείσδυση ινοβλαστών,

  • Το εγγύς τμήμα, κυλινδρικό για την καθήλωση σε οστική σήραγγα στο μηριαίο.