Οπίσθιος Χιαστός

 

Υπάρχουν 3 τύποι συνδέσμων οπίσθιου χιαστού, ανάλογα με τον σωματότυπο του ασθενή. 

  • PC 60

  • PC 80

  • PC 100

 

 

 

PC 60:    60 fibers - resistance of  2600 Newton

PC 80:    80 fibers - resistance of  2800 Newton

PC 100: 100 fibers - resistance of  3500 Newton

 

 

 

 

 

 

Κάθε μέγεθος έχει διαφορετικό αριθμό ινών, και ανάλογη ανθεκτικότητα. Η εκλογή του συνδέσμου εξαρτάται από το βάρος του ασθενούς, την ποιότητα του οστού, το μέγεθος της άρθρωσης, την χρονιότητα της ρήξεως του συνδέσμου και το υπολειμματικό κολόβωμα. Το ενδοαρθρικό τμήμα του συνδέσμου αποτελείται από ίνες παράλληλες και εντελώς ανεξάρτητες ώστε να μην "τρίβονται" μεταξύ τους και να προσφέρουν ένα ικρίωμα για αναγέννηση ινοβλαστών.  Επίσης οι ελεύθερες ίνες έχουν καταλαμβάνουν μικρότερο όγκο στην άρθρωση και έχουν καλύτερη σταθερότητα στην τριβή κατά την διάρκεια κάμψης-έκτασης.