Εξάρθρημα Ακρωμιοκλειδικής

  • LAC 20

  • LAC 30 CK

 

                

 

 

 

 

LAC 20:       20 fibers -  resistance of  1000 Newton

LAC 30 CK:  30 fibers - resistance of  1600 Newton

 

 

 

 

Οι σύνδεσμοι αυτοί χρησιμοποιούνται για την ανακατασκευή των κορακοκλειδικών συνδέσμων σε εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής. Οι ίνες των συνδέσμων αυτών They longitudinal fibers are κατασκευάζονται με ειδική επεξεργασία ώστε δεν είναι δυνατή η πλαστική παραμόρφωσή τους. Η πορώδης δε κατασκευή επιτρέπει γρήγορη ινοβλαστική δραστηριότητα.Οι σύνδεσμοι αυτοί επιτρέπουν την άμεση κινητοποίηση χωρίς υλικά στην άρθρωση.