Ολική αρθροπλστική ώμου HSH
La prothese totale d'epaule HSH repond aux differentes situations, anatomique et chirurgicale, par sa modularite.

Εξάρθρημα Ακρωμιοκλειδικής

Πέταλο Στροφέων Ώμου