ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Η πρόθεση γόνατος ENDURANCETM, είναι μία πρόθεση με περιστρεφόμενο ένθετο πολυαιθυλενίου και οπίσθια σταθεροποίηση τύπου «βαθύ πιάτο» – deep dish με ανατομική τροχιλία. Χαρακτηρίζεται από ένα μόνο οπίσθιο κέντρο περιστροφής σε όλο το εύρος κάμψης. Η τροχιλία είναι σχεδιασμένη ώστε να είναι απόλυτα συμβατή με την επιγονατίδα χωρίς να απαιτείται αντικατάστασή της. Η πρόθεση γόνατος

ENDURANCETM, είναι μία πρόθεση με περιστρεφόμενο ένθετο πολυαιθυλενίου και οπίσθια σταθεροποίηση τύπου «βαθύ πιάτο» – deep dish με ανατομική τροχιλία. Χαρακτηρίζεται από ένα μόνο οπίσθιο κέντρο περιστροφής σε όλο το εύρος κάμψης. Η τροχιλία είναι σχεδιασμένη ώστε να είναι απόλυτα συμβατή με την επιγονατίδα χωρίς να απαιτείται αντικατάστασή της.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ